http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

Ankieta – Polski ład a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych prosi o wypełnienie ankiety, której wyniki wskażą realny wpływ zmian podatkowych ogłoszonych w ramach Polskiego Ładu na wynagrodzenia osób zatrudnionych w zawodzie pielęgniarki i położnej

Ankieta – Polski Ład a wynagrodzenia pielęgniarek i położnych