http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

Bezpłatne szkolenie online z zakresu standardów organizacyjnych i akredytacyjnych w patomorfologii

Jarosław Grzegorz Głowacki Fordewind

ul. Mazurska nr 6 lok 11, 11-520 Ryn 

tel. 504 972 658

e-mail: jaroslaw.glowacki@fordewind.eu                                                                                                                                

Szanowna Pani

Halina Nowik

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, w porozumieniu z prof. Andrzejem Marszałek (konsultant krajowy w dziedzinie patomorfologii, prezes Polskiego Towarzystwa Patologów) oraz zespołem projektowym z ramienia Ministerstwa Zdrowia, zdecydowaliśmy o organizacji dwóch szkoleń z zakresu standardów organizacyjnych w patomorfologii dla pielęgniarek, w szczególności operacyjnych/ instrumentariuszek.

Szczególnie interesujący dla tej grupy zawodowej powinien być panel 2 zawierający wykład prof. Marszałka pn. „Etapy przedzakładowe badania” zorientowany na zadania wykonywane przez pielęgniarki oraz dyskusja (sesja pytań/odpowiedzi), która będzie miała miejsce po zakończeniu tego panelu.

Szkolenia dedykowane dla pielęgniarek odbędą się w formule online w dniach 3 oraz 4 listopada br. a udział w nich jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje na temat szkoleń oraz formularz rejestracyjny dostępne są na dedykowanej stronie internetowej: www.standardywpatomorfologii.pl/

Szkolenia online z zakresu standardów organizacyjnych i akredytacyjnych w patomorfologii poprowadzą: prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek, prof. dr hab. n. med. Renata Langfort oraz prof. dr hab. n. med. Janusz Ryś.

W trakcie jednodniowego szkolenia, zostaną omówione następujące zagadnienia:

Blok 1: rola badań patomorfologicznych w kompleksowej opiece nad pacjentem. Pierwszy blok tematyczny obejmuje zagadnienia dotyczące omówienia terminologii badań patomorfologicznych. Zgodnie z raportem NIK przed opracowaniem standardów w patomorfologii w roku 2020 w Polsce brakowało jednolitej nomenklatury badań patomorfologicznych oraz zasad ich wykonywania i rozliczeń. W pierwszym bloku wykładów zostaną przedstawione wprowadzone definicje wprowadzonych terminów w zakresie badań patomorfologicznych.

Blok 2: Temat: badanie patomorfologiczne od A do Z. Zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi przez Ministerstwo Zdrowia w 2020 „Standardami/wytycznymi dla zakładów patomorfologii oraz przykładami dobrej praktyki” zostały wprowadzone w Polsce jednolite zasady wykonywania badań patomorfologicznych. Zostały jasno sprecyzowane zasady pobierania materiału w procedurach zabiegowych do różnych typów badań ocenianych przez lekarzy patomorfologów. Wprowadzone rozwiązania zwracają uwagę na istotne etapy nim badanie zostanie przekazane do wykonania w jednostce diagnostyki patomorfologicznej. W trakcie tego panelu uczestnicy zostaną zapoznani ze wszystkimi aspektami objętymi nowymi rozwiązaniami.

Blok 3: Temat: badanie patomorfologiczne: kontrola jakości, koszty. Wprowadzenie standardów w patomorfologii pozwala na wprowadzanie jednolitych zasad rozliczania kosztów poniesionych na wykonanie badań. W panelu zostaną przedstawione wymagania formalne dla jednostek wykonujących badania patomorfologiczne. Wskazane zostaną elementy rozpoznania patomorfologicznego, które służą wykonaniu badania w pełnym zakresie, to jest niezbędnym do realizacji kolejnych etapów leczenia.

Serdecznie zapraszam do udziału w tych szkoleniach oraz zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o szkoleniach w Pani środowisku.

Łącząc wyrazy szacunku,

Jarosław Głowacki