http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

Dzień jedności Pielęgniarek i Położnych – 07.06.2021 r.

7 czerwca 2021 r. w całym kraju odbyły się strajki, manifestacje, protesty pielęgniarek i położnych jako wyraz niezadowolenia z tzw. ustawy Niedzielskiego – ustawy o sposobie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Ustawa ta nie gwarantuje stabilnych zasad wzrostu wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych.

W województwie warmińsko-mazurskim akcja protestacyjna odbyła się w Olsztynie pod Urzędem Wojewódzkim i Urzędem Marszałkowskim. Nasz okręg reprezentowany był przez koleżanki z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu, Powiatowego Centrum Medycznego w Braniewie oraz przedstawicieli Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.

Pielęgniarki i położne pikietowały głosząc między innymi ” godna płaca za wiedzę, doświadczenie zawodowe, odpowiedzialność, decyzyjność, warunki środowiska pracy, ilość i jakość pracy”.

Uczestnicy akcji protestacyjnej przekazali kierowany do Pana Artura Chojeckiego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego list otwarty Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmińsko – Mazurskiego, Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu i Olsztynie  oraz Forum Związków Zawodowych Regionu Warmińsko-Mazurskiego.

Pobierz – list otwarty