http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

Fundacja PRZEMIJANIE zaprasza do udziału w szkoleniach specjalizacyjnych

Fundacja „PRZEMIJANIE” zaprasza do udziału w szkoleniach specjalizacyjnych w dziedzinach:  pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek/pielęgniarzy oraz pielęgniarstwa chirurgicznego, dla których zajęcia teoretyczne realizowane będą na terenie Elbląga.

Postępowania kwalifikacyjne na specjalizacje zaplanowano na dzień 25 września 2021 r.  Zajęcia teoretyczne realizowane będą od października br. do końca marca 2023 r. raz w miesiącu (sobota, niedziela) na terenie Elbląga lub zdalnie za pomocą aplikacji TEAMS.  Zajęcia praktyczne realizowane będą od poniedziałku do piątku w wyznaczonych placówkach stażowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, zgodnie z ustalonym harmonogramem.  Szkolenia będą trwały 19 m-cy. Końcowe egzaminy wewnętrzne odbędą się w marcu 2023 r. , egzaminy państwowe w sesji jesiennej 2023 r.

Koszt każdej specjalizacji wynosi 4290 zł.

Warunkiem przystąpienia do specjalizacji jest posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza oraz przepracowanie w zawodzie okresu minimum 2 lat w okresie ostatnich 5 lat.

Szczegółowe informacje na temat naboru na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO – ELBLĄG 2021/2023

Szczegółowe informacje na temat naboru na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie PIELEGNIARSTWA CHIRURGICZNEGO – ELBLĄG 2021/2023

Niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej: www.przemijanie.pl  pod numerami telefonów: + 48 77 50 00 334, + 48 728 182 993 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@przemijanie.pl