http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

Gratulacje dla Konsultanta Wojewódzkiego

Szanowna Pani

Dorota Kania

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu proszę przyjąć moje gratulacje
z okazji powołania Pani na stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.

Powierzenie tak ważnej funkcji to dowód uznania wiedzy, doświadczenia zawodowego
i dotychczasowych osiągnięć. Jesteśmy przekonani, że wybór Pani na stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego przyczyni się do rozwoju jakże ważnej dziedziny pielęgniarstwa i pozwoli na wzmocnienie roli pielęgniarki epidemiologicznej.

Życzę wytrwałości i sukcesów w realizacji powierzonych zadań, a także satysfakcji z pełnionej funkcji.

Z wyrazami szacunku

Magdalena Budziszewska

Przewodnicząca ORPiP w Elblągu