http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY XXX OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU

SZANOWNI DELEGACI VIII KADENCJI

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu informuje, że XXX Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Elblągu odbędzie się
w dniu 16 marca 2024 r. w Hotelu MŁYN 
w Elblągu ul. Tadeusza Kościuszki 132.

Rejestracja delegatów rozpocznie się o godz. 9.00

Otwarcie obrad godz. 9.30

Zawiadomienia wraz z materiałami zjazdowymi Delegaci otrzymają najpóźniej na 14 dni przed terminem okręgowego zjazdu.

Z poważaniem

Magdalena Budziszewska

Przewodnicząca ORPiP w Elblągu