http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

Nabór kandydatów na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Olsztynie

Wojewoda Warmińsko-Mazurski, działając na podstawie art.67e ust. 6 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  (Dz.U. z 2020 r.  poz. 849) w związku z powstałym wakatem ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Olsztynie, spełniających wymogi określone w art. 67e ust. 3 pkt 1 i 4 ww. ustawy.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów wraz z załącznikami, które znajdują się na stronie: 
https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/wojewodzka-komisja-ds-orzekania-o-zdarzeniach-medycznych

Wypełnione załączniki należy przesłać do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu na adres: biuro@oipip.elblag.pl do dnia 6 grudnia 2021 r.

Pismo Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17.11.2021 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *