http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

NAGRODA PIELEGNIARSKA KRÓLOWEJ SZWECJI

Pielęgniarki, pielęgniarze, a także osoby studiujące pielęgniarstwo, po raz ósmy mają możliwość ubiegania się o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Szwecji
– Queen Silvia Nursing Award.

Nagroda realizowana jest w Polsce przez Fundację Medicover.

Celem nagrody jest promowanie zawodu pielęgniarskiego, wsparcie rozwoju utalentowanych pielęgniarek oraz międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie najwyższych standardów opieki.

Temat to rozwój opieki pielęgniarskiej, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad osobami starszymi i cierpiącymi na demencję. Zwycięzca otrzyma nagrodę od Jej Królewskiej Mości Królowej Szwecji oraz stypendium w wysokości 6 000 Euro.

Queen Silvia Nursing Award w Polsce liczbach:

  • 7 edycji
  • 1 050 uczestników
  • blisko 1 500 zgłoszeń

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych od lat jest patronem honorowym Nagrody Pielęgniarskiej Królowej Szwecji, której celem jest promowanie zawodu pielęgniarki. Ta nagroda to szansa pokazania, jak kreatywnym środowiskiem jesteśmy. Pielęgniarki mają bardzo wiele pomysłów, dotyczących usprawnienia codziennej pracy, dlatego warto brać udział w tym konkursie i zgłaszać swoje idee.” – komentuje Mariola Łodzińska – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

W tym roku konkurs realizowany jest w 6 krajach: Szwecji, Finlandii, Niemczech, Polsce, Litwie oraz w Uniwersytecie w Waszyngtonie. Inicjatorem konkursu jest Swedish Care International.

„Jesteśmy dumni, że Fundacja Medicover, jako Partner Swedish Care International, już po raz ósmy ma możliwość zaproszenia pielęgniarek z Polski do ubiegania się o prestiżowe stypendium. Queen Silvia Nursing Award ma już 10-letnią historię w Szwecji. Przez ten czas, wspólnie partnerami z innych krajów, zbudowaliśmy mocną sieć networkingową, opartą na promowaniu zawodu pielęgniarskiego.” – mówi Marcin Radziwiłł, Prezes Fundacji Medicover.

„Rola pielęgniarki i pielęgniarza mocno się zmienia. Pielęgniarki mają coraz większe kompetencje. Obserwuję również coraz częściej wśród pielęgniarek niestandardowe i bardzo ciekawe pomysły na swój rozwój zawodowy. Prestiżowe stypendium QSNA z pewnością zainteresuje osoby, które wychodzą poza utarte schematy. Nagroda daje ogromne możliwości rozwoju między innymi poprzez lokalną, a także międzynarodową wymianę doświadczeń. Serdecznie zachęcam do zgłaszania swoich pomysłów.” – dr n. o zdr. Karolina Prasek, Dyrektor Działu Rozwoju Pielęgniarstwa i Położnictwa Medicover.

Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić swój pomysł na usprawnienie opieki pielęgniarskiej, w tym opieki nad osobami starszymi i cierpiącymi na demencję.

Zgłoszenia przyjmowane są do 1 listopada 2023 r. za pośrednictwem strony:

 https://www.queensilvianursingaward.pl/apply

Więcej informacji o Nagrodzie Pielęgniarskiej Królowej Szwecji: 

https://www.queensilvianursingaward.pl/

O Nagrodzie Pielęgniarskiej Królowej Szwecji:

Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii została ustanowiona w 2013 roku jako prezent dla Jej Królewskiej Mości Królowej Szwecji w dniu jej urodzin. Każdego roku informacja o laureatach jest ogłaszana w dniu urodzin Jej Wysokości, 23 grudnia. Jej Królewska Mość, Królowa Szwecji Sylwia od lat kojarzy się z opieką nad osobami starszymi i cierpiącymi na demencję, a także wspiera rozwój tej dziedziny pielęgniarstwa od lat 90. ubiegłego wieku, kiedy to u jej zmarłej matki zdiagnozowano demencję. Jej Królewska Mość wspiera wiele szwedzkich inicjatyw, w tym jej fundację Stiftelsen Silviahemmet, która prowadzi programy szkoleniowe i certyfikacyjne w zakresie opieki nad osobami cierpiącymi na demencję.

O Fundacji Medicover:

Fundacja Medicover została powołana przez spółkę Medicover w 2007 roku. Swoim działaniem Fundacja wypełnia społeczną misję spółki Medicover. Dokonuje wnikliwej diagnozy aktualnych potrzeb w danej grupie społecznej, a następnie, łącząc siły z partnerami, inicjuje i realizuje programy oraz projekty w odpowiedzi na te potrzeby. Każdorazowo proponuje najlepsze dostępne rozwiązania i kompleksowe metody przeciwdziałania problemom na poziomie polskim i międzynarodowym.

Celem Fundacji Medicover jest wspomaganie i promowanie wysokiej jakości usług w zakresie ochrony zdrowia, kształtowanie społecznej świadomości o konieczności świadczenia profesjonalnych usług medycznych oraz wspomaganie działań profilaktycznych i mających na celu skuteczniejszą walkę z chorobami. Cele Fundacji realizowane są w sferze zadań publicznych w następujących obszarach, kierowanych do różnych grup społecznych: pomocy społecznej i działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, kultury oraz promocji i organizacji wolontariatu, w tym wolontariatu pracowniczego.

Szczegółowe informacje można uzyskać od koordynatora projektu: Agnieszka Karasińska, Fundacja Medicover, tel. +48 881 068 252, agnieszka.karasinska@medicover.pl

KONKURS DLA PIELĘGNIAREK

DO WYRANIA 6 000 EURO

Serdecznie zapraszamy pielęgniarki do udziału w Konkursie o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Szwecji.

Jak wziąć udział w konkursie?

Żeby wziąć udział w konkursie należy zgłosić swój innowacyjny pomysł na usprawnienie opieki pielęgniarskiej, w tym opieki nad osobami starszymi i cierpiącymi na demencję.

Jaka jest nagroda:

Nagrodą jest dyplom od Jej Wysokości Królowej Szwecji oraz stypendium w wysokości 6 000 Euro.

Jakie pomysły zgłaszać?

Pomysły mogą dotyczyć dowolnego obszaru, np. prowadzenie dokumentacji medycznej, szkolenia dla personelu, diety pacjentów, samotności osób starszych, komunikacji z rodziną pacjenta i innych.

Ile pomysłów zgłosić?

Można zgłosić więcej nic jeden pomysł. Osoba, która zgłasza pomysł, musi być jego autorem. Można zgłosić pomysł, który już funkcjonuje, a także pomysł, który nie został jeszcze zrealizowany.

Jaki jest cel konkursu?

Celem konkursu jest promocja zawodu pielęgniarskiego, zachęcenie do wymiany doświadczeń, wsparcie rozwoju utalentowanych pielęgniarek oraz dyskusja na temat rozwoju opieki pielęgniarskiej, w tym opieki nad osobami starszymi i cierpiącymi na demencję.

Kto jest organizatorem konkursu?

Organizatorem konkursu jest Swedish Care International – organizacja kierująca się zaangażowaniem w rosnące rozpowszechnienie demencji. W Polsce konkurs realizowany jest przez Fundację Medicover.

Kiedy zgłosić pomysł?

Pomysł należy zgłosić do 1 listopada 2023 r.

Gdzie zgłosić pomysł?

Pomysł należy krótko opisać (do 100 słów) i wysłać za pośrednictwem strony internetowej: https://www.queensilvianursingaward.pl/apply

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej: https://www.queensilvianursingaward.pl/ . Pytania można kierować do koordynatora projektu: Agnieszka Karasińska, agnieszka.karasinska@medicover.pl, tel. + 48 881 068 252.

Nagroda Pielęgniarska Królowej Szwecji – prestiżowe stypendium znów dostępne.