http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

Najpilniejsze potrzeby w pielęgniarstwie środowiska nauczania i wychowania

O sytuacji i potrzebach w pielęgniarstwie środowiska nauczania i wychowania mówią:

  • Jolanta Zając, Przewodnicząca Zespołu ds. Medycyny Szkolnej OIPiP w Gdańsku
  • Danuta Staszewska-Kryślak, Przewodnicząca Zespołu ds. Medycyny Szkolnej OIPiP w Poznaniu
  • Halina Nowik, Zakład Medycyny Szkolnej w Elblągu.

Najpilniejszy potrzeby w pielęgniarstwie środowiska nauczania i wychowania – wywiad