http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2020/02/logo-nowymail-1.png

Nasza Wspólna Sprawa – Poparcie akcji protestacyjnej pielęgniarek i położnych

Stanowisko nr 52 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie poparcia akcji protestacyjnej

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych solidaryzuje się i w pełni popiera decyzję związaną z przeprowadzeniem akcji protestacyjnej pielęgniarek i położnych, zaplanowaną w dniu 7 czerwca 2021 r., która ma na celu poprawę warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych.

Ignorowanie przez władzę publiczną zgłaszanych postulatów środowiska medycznego doprowadziły do dramatycznej sytuacji pacjentów oraz pielęgniarek i położnych, dla których zapewnienie właściwych warunków pracy i płacy jest gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego polskiego społeczeństwa.

Wobec powyższych argumentów Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych deklaruje wsparcie dla działań podjętych przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych w zakresie realizacji zapewnienia godnych warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych podejmując niniejsze stanowisko liczy na realizację zgłoszonych postulatów i wyraża analogiczne poparcie dla postulatów wysuwanych przez reprezentantów środowisk zawodów medycznych.

27 maja 2021 r. Konwent Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych spotkał się z Przewodniczącymi Regionów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych


 

 

W dniu 27 maja 2021 r. Konwent Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych spotkał się z Przewodniczącymi Regionów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Głównym tematem spotkania było jednogłośne wyrażenie sprzeciwu do omawianych na Sejmowej Komisji Zdrowia propozycji projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników ochrony zdrowia. Ponadto strony ustaliły wspólne działania co do przeprowadzenia akcji protestacyjnej w dniu 7 czerwca 2021 r.

Kolejne spotkanie zaplanowane jest na 1 czerwca 2021 r, gdzie kontynuowane będą rozmowy w tym zakresie.

27 maja 2021 r. połączone komisje sejmowe: Zdrowia i Finansów Publicznych odrzuciły korzystne dla medyków poprawki zgłaszane do rządowego projektu nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Czytaj więcej tutaj

List otwarty Pani Krystyny Ptok – Przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych skierowany do posłów na Sejm RP

Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, zrzeszającego największą medyczną grupę zawodową polskich pielęgniarek i położnych, zwracam się z apelem: PANIE I PANOWIE POSŁOWIE, POMÓŻCIE ZMIENIĆ ZŁĄ USTAWĘ NIEDZIELSKIEGO, URATUJCIE NASZE ZAWODY! NIE POPIERAJCIE NOWELIZACJI USTAWY O SPOSOBIE USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH, KTÓRA MA WKRÓTCE TRAFIĆ POD OBRADY SEJMU, BEZ POPRAWEK, KTÓRE SĄ KLUCZOWE DLA OCHRONY ZDROWIA!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *