http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

Ogłoszenie o naborze na bezpłatne szkolenia specjalizacyjne w województwie warmińsko-mazurskim

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór na BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia w dziedzinach:

PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE DLA PIELĘGNIAREK

PIELĘGNIARSTWO RODZINNE DLA PIELĘGNIAREK

PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DLA PIELĘGNIAREK

PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE DLA POŁOŻNYCH

Warunkiem udziału w szkoleniu jest spełnianie wymogów formalnych: posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej; przepracowanie w zawodzie pielęgniarki/położnej minimum 2 lat w ciągu ostatnich 5 lat; złożenie wniosku w Systemie Monitorowania Kształcenia.

Uwaga: do wniosku w SMK należy załączyć skan/zdjęcie dokumentów potwierdzających staż pracy.

Liczba miejsc finansowanych z budżetu MZ w ramach wskazanych dziedzin specjalizacji wynosi 25 dla każdej dziedziny.

Postępowania kwalifikacyjne odbędą się 17, 18 listopada 2022 r. w Elblągu. Szczegółowe informacje zostaną przesłane e-mailowo osobom, które złożą wniosek na szkolenie w systemie SMK. Planowany termin realizacji wskazanych specjalizacji 04.12.2022 r. – 30.05.2024 r.

W złączeniu informacja o specjalizacjach:

OFERTA SPECJALIZACJE

Osobą do kontaktu w sprawie kwalifikacji, organizacji i przebiegu szkolenia jest Marta Pieczonka tel: 508 867 595, e-mail: mpieczonka@okppip.pl

Serdecznie zapraszamy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *