http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

Pismo do Ministra Zdrowia w sprawie objęcia dodatkiem covidowym wszystkich pielęgniarek i położnych, które realizują świadczenia zdrowotne i sprawują opiekę nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 bez względu na miejsce i formę zatrudnienia

Pismo NRPiP kierowane do Ministra Zdrowia w sprawie objęcia dodatkiem covidowym wszystkich pielęgniarek i położnych, które realizują świadczenia zdrowotne i sprawują opiekę nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 bez względu na miejsce i formę zatrudnienia