http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

Polska Misja Medyczna – Kliniki mobilne pomagają mieszkańcom wschodniej Ukrainy

Polska Misja Medyczna we współpracy z ukraińsko-izraelską organizacją FRIDA rozpoczęły działania zwiększające dostęp do opieki medycznej na wschodzie Ukrainy. Zespoły medyczne zorganizowane w ramach klinik mobilnych dotrą do mieszkańców obwodu charkowskiego żyjących w mniejszych miastach i wsiach, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji, nierzadko bez dostępu do leków.

Informacja prasowa Kliniki mobilne pomogą we wschodniej Ukrainie