http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

PROJEKT UNIJNY – BEZPŁATNE KURSY – NABÓR WAKACYJNY

PROJEKT UNIJNY – BEZPŁATNE KURSY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH!

Zapraszamy pielęgniarki i położne z terenu działania OIPiP w Elblągu do udziału w projekcie Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, w ramach którego Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu organizuje bezpłatne kursy specjalistyczne.

JAK SKORZYSTAĆ Z PROJEKTU?

Wybierz jeden z bezpłatnych kursów lista kursów

Złóż wniosek na kurs za pośrednictwem SMK – smk2.ezdrowie.gov.pl/login

W siedzibie izby wypełnij papierową dokumentację danego kursu.

Aby przystąpić do kursu specjalistycznego realizowanego w ramach projektu wystarczy posiadać aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej. Nie jest wymagany staż pracy w zawodzie. 

TRWA NABÓR WAKACYJNY NA NASTĘPUJĄCE KURSY:

Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych – planowany termin rozpoczęcia i zakończenia kursu:  26.08.2023r. – 20.10.2023r.

Kurs specjalistyczny Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu – planowany termin rozpoczęcia i zakończenia kursu: 08.09.2023r.
– 07.12.2023r.

Kurs specjalistyczny Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie – planowany termin rozpoczęcia i zakończenia kursu: 23.09.2023r. – 20.12.2023r

Do każdego kursu możemy zakwalifikować 32 osoby, które nie brały wcześniej udziału w realizacji projektu Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.