http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

RAPORT Pacjent z NTM w systemie opieki zdrowotnej

Pacjent z NTM w systemie opieki zdrowotnej

Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti” jest organizacją pożytku publicznego, która zrzesza pacjentów z nietrzymaniem moczu (NTM), powstałym w wyniku różnorodnych schorzeń i urazów. Według dostępnych danych, szacunkowa liczba osób cierpiących na NTM w Polsce wynosi od 4 do 8% całej populacji, czyli ok 2,5 mln osób, a problem wciąż narasta Z uwagi na postępujące starzenie się społeczeństwa. Nasza organizacja, oprócz popularyzacji wiedzy na temat metod profilaktyki i leczenia, udziela również bezpośredniego wsparcia pacjentom i ich rodzinom.

Inkontynencja moczu to jeden z bardziej rozpowszechnionych problemów współczesnego świata, dlatego też co roku pod auspicjami Stowarzyszenia „UroConti” powstaje raport „Pacjent z NTM w systemie opieki zdrowotnej”, zawierający m. in. ważne wydarzenia z ostatnich 12 miesięcy, które mają albo wkrótce będą miały istotny wpływ na sytuację osób z NTM w Polsce. Jednak po raz pierwszy w historii na jego kluczowe wnioski tak wielki wpływ miały okoliczności zewnętrzne – czyli pandemia SARS-COV-2. Tegoroczne, dziesiąte wydanie zostało zaktualizowane m.in. o najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Schemat tegorocznego raportu został zmieniony, tak aby poruszanie po nim było łatwiejsze. Ponadto raport został rozszerzony o nowe treści – po raz pierwszy poruszono w nim temat nietrzymania kału/stolca oraz higieny i pielęgnacji pacjentów z inkontynencją.

Opieka zdrowotna w Polsce od wielu lat boryka się z szeregiem wad organizacyjnych, w tym funkcjonowaniem systemu refundacyjnego w zakresie leczenia i utrzymania higieny pacjentów z inkontynencją. Odnotowując szereg korzystnych zmian jakie nastąpiły w ostatnich latach, trzeba zauważyć, że wiele problemów pacjentów z inkontynencją, którzy są jednocześnie obywatelami Unii Europejskiej, płacą składki zdrowotne i mają prawo do leczenia wszystkimi terapiami, którymi dysponuje współczesna medycyna, nie zostało nadal rozwiązanych.

Raport „Pacjent z NTM w systemie opieki zdrowotnej” poza wnioskami zawiera tradycyjnie rekomendacje w zakresie omawianych zagadnień.

Pobierz raport