http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

RPO wystąpił do Ministra Zdrowia i Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o stworzenie zachęt do zatrudniania w DPS-ach pielęgniarek i położnych

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wystąpił z pismem do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego oraz Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg w sprawie podjęcia działań zmierzających bezpośrednio do zmiany przepisów prawa, poprzez stworzenie zachęty dla pielęgniarek, pielęgniarzy, położnych, ratowników medycznych do podejmowania zatrudnienia w domach pomocy społecznej.

Podczas monitoringu w domach pomocy społecznej przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) działającego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich korzystali z raportu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych „Zabezpieczenie mieszkańców domów pomocy społecznej w świadczenia pielęgniarskie”.

Czytaj więcej https://nipip.pl/rpo-zatrudniac-pielegniarki-polozne-w-dps/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *