http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH KURSACH SPECJALISTYCZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ OIPiP w Elblągu

W dniu 16 marca 2023 r. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu podpisała kolejną umowę o przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PO WER 2014-2020) finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, numer POWR.07.01.00-00-0004/22.

W ramach umowy realizowane będą następujące kursy specjalistyczne:

Kurs specjalistyczny Wsparcie psychologiczne pacjenta i jego rodziny

Kurs specjalistyczny Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych

Kurs specjalistyczny Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie

Kurs specjalistyczny Opieka nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem

Kurs specjalistyczny Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu

Pierwszy z planowanych kursów Wsparcie psychologiczne pacjenta i jego rodzony rozpocznie się 28 kwietnia 2023 r.  Planowany termin realizacji 28.04.23 r. – 21.06.23 r. Kurs jest dostępny na platformie SMK.

Kolejny kurs Opieka nad pacjentem wymagającym wysokoprzepływowej terapii tlenem zaplanowany został w terminie 27.05.2023 r. – 26.06.2023 r. również jest już dostępny w SMK.

Wszystkie wymienione kursy specjalistyczne są BEZPŁATNE.

Do każdego z tych kursów możemy zakwalifikować 32 osoby, które nie brały wcześniej udziału w realizacji projektu Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do zapisów przez platformę SMK.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *