http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ W PROTEŚCIE – WARSZAWA 11.09.2021 r.

Jeżeli popierasz poniższe postulaty,
możesz jeszcze zgłosić się na wyjazd z nami na PROTEST DO WARSZAWY W DNIU 11 WRZEŚNIA 2021 r.

Czekamy na telefon: 55 233 98 79 lub e-mail pod adresem: biuro@oipip.elblag.pl
– wystarczy podać swoje imię, nazwisko i nr tel. kontaktowego.

POSTULATY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

  1. Żądamy pilnej zmiany ustawy dotyczącej wynagrodzeń, która obecnie pomija doświadczenie i posiadane kwalifikacje pielęgniarek i położnych.
  2. Domagamy się przywrócenia norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne pacjentom i bezpieczne wykonywanie zawodów medycznych.
  3. Apelujemy o zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych do poziomu średniej europejskiej i uznanie zawodów pielęgniarki i położnej w publicznej ochronie Zdrowia za zawody deficytowe.
  4. Domagamy się ochrony pielęgniarek i położnych przed hejtem i agresją.
  5. Oczekujemy wprowadzenia urlopu zdrowotnego dla poratowania zdrowia dla pielęgniarek i położnych pracujących w systemie zmianowym oraz dodatku motywacyjnego dla emerytek pracujących w publicznej ochronie zdrowia.
  6. Żądamy urealnienia wyceny świadczeń zdrowotnych w publicznej ochronie zdrowia.
  7. Domagamy się realizacji „Polityki Wieloletniej Państwa na Rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *