http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

Witamy na stronie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu.
Zachęcamy do częstych odwiedzin.
Życzymy miłego zwiedzania.AKTUALNOŚCI


Grupa zawodowa pielęgniarek i położnych – nowe współczynnik pracy

Nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, na nowo określiła grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku oraz przyporządkowuje im nowe współczynniki pracy.

Zgodnie z przyjętą ustawą w tabeli zawarto następujące grupy pielęgniarek i położnych:

 1. pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa albo w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – ze współczynnikiem pracy 1,29 co daje 7304 zł.
 2. pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa, pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją – współczynnik pracy 1,02 co daje 5775 zł
 3. pielęgniarka, położna, posiadająca wykształcenie wyższe na poziomie studiów I stopnia lub pielęgniarka, położna posiadająca wykształcenie średnie
  0,94 co daje 5322 zł

Podwyższenie wynagrodzeń nastąpi od 1 lipca 2022 r.

Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

W dniu 27 czerwca 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

Do pobrania:

Ustawa z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw

Informacja w sprawie ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw

Apel do Władz: OPIEKA DŁUGOTERMINOWA JEST NA SKRAJU PRZEPAŚCI

Opieka długoterminowa jest na skraju przepaści, a zapowiadany od 1 lipca kolejny wzrost minimalnych stawek wynagrodzeń w ochronie zdrowia doprowadzi do jej upadku – twierdzą przedstawiciele organizacji branżowych apelując o naprawę sytuację w sektorze opieki nad osobami przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi.

Pod Apelem podpisali się przedstawiciele: Ogólnopolskiego Porozumienia Świadczeniodawców Fizjoterapia Plus, Krajowej Izby Domów Opieki, Ogólnopolskiego Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Samorządowych Domów Pomocy Społecznej, Polskiego Towarzystwa Opieki Długoterminowej, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia oraz Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym” – Związek Stowarzyszeń. Wg sygnatariuszy Apelu jedyną szansą na uratowanie opieki długoterminowej jest pilne podjęcie prac legislacyjnych i wzrost finansowania świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych.

Jak przypominają organizacje podpisane pod Apelem, przez ostatnie kilkanaście lat tylko dwukrotnie próbowano dokonać systemowego przełomu w opiece długoterminowej. W 2009 roku – przez zespół powołany przez ówczesnego Ministra Zdrowia prof. Zbigniewa Religę opracował założenia do projektu ustawy o społecznym ubezpieczeniu pielęgnacyjnym i w roku 2015 przez zespół ekspertów, któremu przewodniczył senator Mieczysław Augustyn. Obie inicjatywy nie zyskały poparcia politycznego, chociaż żaden rząd nie był w stanie opracować alternatywnej propozycji.

– Apelujemy o powrót do prac nad obydwoma projektami ustaw – mówi Mariola Łodzińska, wiceprezes NRPiP. –  Ich połączenie oznaczałoby formę kompromisu politycznego, zapewniając jednocześnie stabilny mix finansowy. Byłoby też odpowiedzią na rosnące wyzwania demograficzne, o których nasze środowisko ciągle przypomina politykom.

Informacja prasowa

Apel przedstawicieli sektora opieki długoterminowej do władz RP

23 września 2022 r. Ogólnopolska Konferencja Opieki Paliatywnej

ODCHODZIĆ BEZ BÓLU – Konferencja Opieki Paliatywnej – 23 września 2022 r., Warszawa

Mamy przyjemność ogłosić, że już 23 września 2022 r. w Warszawie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie naukowe – Ogólnopolska Konferencja Opieki Paliatywnej „ODCHODZIĆ BEZ BÓLU”. Spotkanie to zgromadzi ponad 350 specjalistów: lekarzy, pielęgniarek, wolontariuszy związanych zawodowo  z opieką nad pacjentem u kresu życia. 

Zapraszamy do rejestracji: www.odchodzicbezbolu.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji

IV Ogólnopolski Kongres Pielęgniarek i Położnych POZ

Ruszyły zapisy na IV Ogólnopolski Kongres Pielęgniarek i Położnych POZ, który w tym roku odbędzie się pod hasłem:

 „WIEM, WIEC SZCZEPIĘ”.

Bezpłatna rejestracja dla pielęgniarek i położnych na stronie: wiemwiecszczepie.pl

PROGRAM

23 czerwca 2022, O szczepieniach bez fake newsów 

 • 13.00–13.30 Rodzic w gąszczu informacji o szczepieniach, dr n. med. Justyna Tymińska, pediatra
 • 13.30–14.00 Manowce samoedukacji rodziców na temat szczepień. Trudny dialog w punkcie szczepień, Dorota Uliasz, psycholog
 • 14.00–14.30 Osoby z poglądami antyszczepionkowymi wśród kadry medycznej. Co na to kodeks etyki zawodowej, co z odpowiedzialnością zawodową pielęgniarek i położnych, dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej NIPiP
 • 14.30.–14.50 Wykład sponsora GSK

30 czerwca 2022, Nowe trendy w praktyce pielęgniarskiej

 • 13.00–13.30 Aktualne zasady postępowania w wybranych ostrych stanach zagrożenia życia. Reakcje poszczepienne, objawy niepożądane, anafilaksja lek. Łukasz Durajski, pediatra
 • 13.30–14.00 A gdy zmieniamy lub rozszerzamy kalendarz szczepień o szczepionki skojarzone i dodatkowe…?,  dr. n. med. Paweł Grzesiowski, pediatra, immunolog 
 • 14.00–14.30 Kompetencje pielęgniarki punktu szczepień – co się zmieniło, Katarzyna Gajewska, radca prawny
 • 14.30.–14.50 Wykład sponsora GSK

7 lipca 2022, Choroby zakaźne – nie wolno odwoływać alarmu 

 • 13.00-13.30 Codzienność w punkcie szczepień – problemy i wyzwania, mgr Jakub Woźniak, pielęgniarz
 • 13.30–14.00 Migracje ludności – zagrożenie epidemiologiczne i dokumentacja medyczna, dr n. med. Marta Sobczyńska, pediatra, lekarz medycyny podróży
 • 14.00–14.30 Zadbaj o siebie – o tych szczepieniach należy pamiętać, lek. Łukasz Durajski, pediatra
 • 14.30.–14.50 Wykład sponsora GSK

14. Ogólnopolska Konferencja „OSTROŻNIE – DZIECKO! PROFILAKTYKA KRZYWDZENIA MAŁYCH DZIECI”

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na 14. Ogólnopolską Konferencję

„OSTROŻNIE – DZIECKO! PROFILAKTYKA KRZYWDZENIA MAŁYCH DZIECI”

Konferencja odbędzie się w dniach 7 – 8 czerwca w formule online.

Celem konferencji jest ukazanie problematyki profilaktyki krzywdzenia małych dzieci w szerokim kontekście, obejmującym zarówno najnowszą wiedzę naukową, przemiany społeczno-obyczajowe, jak i wyzwania codziennej pracy z rodzicami i dziećmi. Podobnie jak w poprzednich latach odnieśliśmy się do aktualnych problemów związanych z rodzicielstwem oraz rozwojem dziecka i opieką nad nim w okresie wczesnego dzieciństwa. Poruszamy kwestie związane z identyfikacją czynników ryzyka i czynników ochronnych krzywdzenia małych dzieci, metodami pracy z rodzicami ryzyka oraz dobrymi praktykami w zakresie ochrony małych dzieci przed przemocą.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Pobierz zaproszenie

Kliknij aby się zapisać

Komunikat w sprawie wykazu priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z budżetu państwa w 2022 r.

Ministerstwo Zdrowia przedstawia Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2022 r. z podziałem na województwa oraz uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych i edycji w województwie.

Wykaz ten będzie stanowił podstawę do określenia przedmiotu zamówienia w tegorocznych postępowaniach przetargowych dotyczących wyboru organizatorów kształcenia prowadzących szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych.

Planuje się, że w 2022 r. minimum 2 525 pielęgniarek i położnych rozpocznie specjalizację w ramach miejsc dofinansowanych. Dofinansowanie jednego miejsca szkoleniowego za cały okres trwania specjalizacji dla szkoleń rozpoczynających się w 2022 r. wyniesie nie więcej niż 3 950 zł.

Dla województwa warmińsko-mazurskiego przewidziano następujące specjalizacje:

Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych

Rezerwa: Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych; Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek; Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek.

Liczba miejsc/edycji: 100/4

W załączeniu: Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2022 r. z podziałem na województwa oraz uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych i edycji w województwie

BEZPŁATNE WARSZTATY DOBREJ PRAKTYKI LECZENIA RAN

 Zachęcamy do udziału w Warsztatach Dobrej Praktyki Leczenia Ran, które są kontynuacją cyklu Ogólnopolskiego Programu Leczenia Ran organizowanego przez Polskie Towarzystwo Leczenia Ran pod patronatem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Szczegóły wydarzenia dostępne na stronie www.warsztatyptlr.pl.

Formularz rejestracyjny: https://warsztatyptlr.pl/rejestracja/

Harmonogram warsztatów na 2022: Warszawa – 31 maja; Wrocław – 7 czerwca;  Olsztyn – 14 czerwca; Lublin – 21 czerwca; Szczecin – 28 czerwca

Celem Warsztatów Dobrej Praktyki Leczenia jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz przekazanie praktycznych umiejętności związanych z diagnostyką i leczeniem ran przewlekłych.

Podczas Warsztatów uczestnicy będą mogli zapoznać się zarówno z najnowszymi metodami diagnozowania i leczenia pacjentów z ranami przewlekłymi, ale także z najnowszymi środkami służącymi do skracania czasu ich gojenia, takimi jak coraz nowocześniejsze urządzenia do terapii podciśnieniowej, aktywne opatrunki czy systemy do odciążania ran. Udział w spotkaniach jest bezpłatny dla osób wykonujących zawody medyczne – liczba miejsc limitowana, decyduje kolejność zgłoszeń (rejestracji). Zachęcam do udziału w warsztatach wszystkich, niezależnie od miejsc pracy, którym jest poradnia, oddział, czy praktyka pielęgniarska lub lekarska.

POLECAMY WEBINAR: PUŁAPKI RÓŻNYCH FORM WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

Okręgowi Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych wraz z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku i Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Inter Polska Oddział w Gdańsku zapraszają na webinar: „Pułapki różnych form wykonywania zawodu pielęgniarki i Położnej„.

Prowadzący: mec. Paweł Strzelec

Data: 23 maja br. godz. 18:00

Program:

 1. odpowiedzialność cywilna – przesłanki, mechanizmy.
 2. Formy wykonywania zawodu (etat, zlecenie, kontrakt, działalność gospodarcza) a odpowiedzialność majątkowa.
 3. Wpisy w umowach o pracę oraz kontraktach – na co zwrócić uwagę?
 4. Suma gwarantowana w ubezpieczeniu – o czym koniecznie należy pamiętać?
 5. Dobre ubezpieczenie zawodowe – zasady wyboru polisy.

Wystąpienie potrwa ok 1, 5 h

Po wystąpieniu, mecenasowi będzie można zadać pytania na czacie.

Link do rejestracji na wydarzenie:

https://interpolska.clickmeeting.com/pulapki-roznych-form-wykonywania-zawodu-pielegniarki-i-poloznej/register

ZAPRASZAMY