http://oipip.elblag.pl/wp-content/uploads/2022/03/logo-izba2.jpg

Rusza program „LOTOS dla medyków”

LOTOS DLA MEDYKÓW

Uprzejmie informujemy, że Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, odpowiadając na ofertę firmy LOTOS włączyła się do programu rabatowego dla Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Położnych, będących członkami naszej Izby, regularnie opłacającymi składki członkowskie.

Spółka LOTOS Paliwa przygotowała specjalną ofertę rabatową – program „LOTOS dla medyków”. Przyznane warunki rabatowe mają obowiązywać bezterminowo. 

W ramach programu oferujemy Państwu karty paliwowe – LOTOS BIZNES, akceptowane w sieci ponad 500 stacji własnych i partnerskich LOTOS,
w tym 22 stacji typu MOP, zlokalizowanych przy autostradach i drogach ekspresowych. Atlas stacji dostępny jest na stronie:  http://www.lotos.pl/25/dla_kierowcy/stacje_lotos.

Karty LOTOS BIZNES umożliwiają tankowanie z rabatem, a dla osób prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo upraszczają rozliczenia księgowe dzięki fakturze zbiorczej. Proponowane rabaty są następujące:

JAK OTRZYMAĆ KARTĘ?

Sposób pozyskania karty zależy od Państwa sytuacji zawodowej:

  1. Dla osób nie potrzebujących faktur VAT (transakcje będą rozliczane paragonami fiskalnymi) – karta zostanie wydana za pośrednictwem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu ; znajdzie się na niej imię i nazwisko użytkownika. Wypełnij wniosek o kartę dostępny na stronie Izby(w załączeniu); karta wraz z aktywacyjnym kodem PIN zostanie wysłana do Ciebie na podany adres pocztą wraz z instrukcją aktywacji.
  2. Dla osób potrzebujących faktur VAT – np. prowadzących praktykę indywidualną, spółkę bądź NZOZ – wybierz model umowy, który Ci odpowiada (umowa gotówkowa – płatność na stacji po cenie z rabatem, gotówką lub kartą płatniczą; lub umowa pre-paid – płatność na stacji po cenie z rabatem kartą LOTOS Biznes do wysokości salda zasilonego indywidualnego konta klienta – możliwe zasilenie przelewem bankowym, a wkrótce także mechanizmami szybkiej wpłaty); a następnie zgłoś się z podaniem numeru NIP do wojewódzkiego koordynatora ofert: jaroslaw.myslenik@lotospaliwa.pl . Otrzymasz przygotowany pakiet umowny na dane działalności wraz z instrukcją dalszego postępowania. Zamówiona karta/karty wraz z aktywacyjnym kodem PIN zostaną odesłane na podany adres listem poleconym wraz z podpisaną ze strony LOTOS umową.
  3. Dla osób prowadzących praktykę indywidualną, spółkę bądź NZOZ; posiadających aktywną umowę LOTOS Biznes z gorszymi warunkami rabatowania – zgłoś się drogą mailową, z podaniem numeru NIP działalności do wojewódzkiego koordynatora oferty w LOTOS Paliwa z wnioskiem o zmianę rabatów do wartości z programu „LOTOS dla medyków”. Kontakt do koordynatora: jaroslaw.myslenik@lotospaliwa.pl

W załączeniu: wniosek/ zamówienie karty LOTOS BIZNES. Po jej wypełnieniu i podpisaniu skan/ czytelne zdjęcie prosimy przesłać na adres mailowy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu: biuro@oipip.elblag.pl.

Wniosek – zamówienie karty LOTOS Biznes

Informacja o programie „LOTOS dla medyków”